Danh mục chính
Giới thiệu
 
Một số hình ảnh
Trang chủ
 
 
 
PHẦN GIỚI THIỆU:

Công ty Cổ phần Kỹ thương CSC
Trụ sở tại: số 1/41 ngõ 12, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (844) 7930 475
Fax: (844) 7930 476
Email: info@cscgroups.com
Website: www.cscgroups.com

Ban lãnh đạo gồm có:
1.


Ông Hoàng Liên Sơn:
Handphone:
Email:
Kỹ sư điện – Giám đốc công ty
091 358 2573
HoangLienSon@cscgroups.com
     
2.


Ông Nguyễn Văn Thắng:
Handphone:
Email: 

Kỹ sư tự động hoá – Phó giám đốc
090 346 5255
NguyenVanThang@cscgroups.com

     
3.


Ông Nguyễn Thanh Liêm:
Handphone:
Email:
Kỹ sư điện lạnh – Phó giám đốc
090 328 8089
LiemNT@cscgroups.com
     
Các phòng chức năng gồm có:
  Phòng kỹ thuật - dự án
Phòng kinh doanh
Phòng tài chính - kế toán
Phòng hành chính – tổng hợp
 
 
     
The Manor
63 Lý Thái Tổ
Nissin break factory – 2nd extension
Nissin break factory – 3rd extension

 

Giới thiệu
Sản phẩm
Các dự án
Dịch vụ
Hỗ trợ khách hàng
Liên hệ
Tuyển dụng
Khách hàng
   
   
   
   
 
   
   
 
 
 

Bản quyền 2007 bởi Công ty Cổ phần Kỹ thương CSC
Địa chỉ: Số 1/41 ngõ 12 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội